Logo OLIKORN-DROB

FIRMA OLIKORN-DRÓB KARCZEWSCY SPÓŁKA JAWNA REALIZUJE PROJEKT DOFINANSOWANY Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH-DOTACJA NA KAPITAŁ OBROTOWY DLA OLIKORN-DRÓB KARCZEWSCY SPÓŁKA JAWNA, ŁOMINY 23A,97-225 UJAZD W RAMACH DZIAŁANIA 3.4 DOTACJA NA KAPITAŁ OBROTOWY POIR.2014-2020

CELEM PROJEKTU JEST WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCY W ZAKRESIE ZAPEWNIENIA PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ ORAZ WSPARCIA BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI W ZWIĄZKU Z TRUDNOŚCIAMI FINANSOWYMI, KTÓRE WYSTĄPIŁY U PRZEDSIĘBIORCY WSKUTEK EPIDEMII COVID-19. OKRES REALIZACJI PROJEKTU OD 01/08/2020 DO 31/10/2020.

DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UNII EUROPEJSKIEJ: 197 212.86 PLN

Unia Europejska - Fundusze Europejskie